Waarom de Zorgboerderij?

Het werken in een agrarische omgeving heeft positieve effecten op mensen met een beperking. Op de boerderij is sprake van een vast ritme en structuur. Dit geeft houvast en rust waardoor de clie╠łnten aantoonbaar rustiger en zelfstandiger worden en zich uiteindelijk verbeteren. Het werken in de buitenlucht zorgt over het algemeen ook voor een gezonde eetlust en een goede nachtrust. Sinds 2007 deden Esther en Paul ervaring op en zetten deze nu in op hun eigen zorgboerderij zodat er meer mensen met een beperking plaats kan worden geboden.

Iedereen is anders

Esther en Paul bieden mensen met een verstandelijk beperking een veilige omgeving waar zij zich onder hun deskundige begeleiding kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Op zorgboerderij Holsteinstee Hakkenberg mag iedereen zichzelf zijn en wordt er echt geluisterd. Het individu is belangrijk en daarom willen we dat onze clie╠łnten ons stuk voor stuk goed kennen waardoor extra houvast wordt gegeven. Ook de werkzaamheden worden op de persoon afgestemd zodat iedereen de optimale ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Professionele zorgverlening

Holsteinstee Hakkenberg werkt nauw samen met Zorgboerderij Vlist en maakt gebruikt van de deskundigheid van de daar werkende professionele en erkende zorgverleners waaronder een orthopedagoog. Daarnaast is Esther in het bezit van het BHV-certificaat voor directe hulpverlening en heeft zij haar erkenning voor het toedienen van medicatie. Paul is in het bezit van het VCA certificaat waardoor het veilig werken gewaarborgd is.