Zorgboerderij Holsteinstee Hakkenberg in Vlist

Samenwerking met Zorgboerderij Vlist

Op de kleinschalige zorgboerderij van Esther en Paul Hakkenberg zijn mensen met een VG- indicatie en ouder dan 16 jaar welkom voor dagbesteding. In een veilige, vertrouwde omgeving wordt structuur geboden waardoor de clie╠łnten zich goed kunnen ontwikkelen. Door de ervaren begeleiders wordt hierbij vooral gekeken naar de kwaliteiten en niet de tekortkomingen zodat er ruimte is voor elk individu. De werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van het erf en de stallen, werk op het land en natuurlijk vooral uit het verzorgen van de dieren.

Esther en Paul hebben vanaf 2007 ervaring opgedaan bij de ABWZ-erkende Zorgboerderij Vlist. De positieve resultaten die bij mensen met een VG-indicatie hier werden geboekt hebben geleid tot de oprichting van een eigen zorgboerderij. Hierdoor kunnen meer mensen met een verstandelijke beperking genieten van dagbesteding in een agrarische omgeving. Daarbij wordt intensief samengewerkt met Zorgboerderij Vlist waardoor er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige deskundigheid van erkende zorgverleners waaronder een orthopedagoog.

(Voor meer informatie zie ook: www.zorgboerderij-vlist.nl).

Welkom op de zorgboerderij
Hoe ziet de dagbesteding er uit?
Plaatsings-mogelijkheden
Contact en beschikbaarheid